Οδηγίες συμπλήρωσης φόρμας εγγύησης

*Διαβάστε τους όρους και τις προϋποθέσεις
Η απόδειξη είναι απαραίτητη γιατί επιβεβαιώνει την ημερομηνία αγοράς και αξία του προϊόντος. Εάν η απόδειξη δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ

Παρακαλώ συμπληρώστε την φόρμα που ακολουθεί με:
1) στοιχεία παραστατικού αγοράς(Απόδειξη ή τιμολόγιο)
2) στοιχεία του προϊόντος
3) στοιχεία επικοινωνίας σας
4) ευκρινείς φωτογραφίες: Α) του προϊόντος Β) του σημείου προβλήματος

Στοιχεία Παραστατικού

Φωτογραφία απόδειξης